• |
    • th
      • en

Attractions

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลมสูงจากพื้นถึงยอด 16.9 เมตร ประดับลวดลาย ยอดบนเป็นฉัตรทองคำเก้าชั้น ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมืองผนังภายในเขียนลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี ซึ่งศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงที่ยังปรากฏร่องรอยให้เห็น อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุมจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ก่อนที่จะมีการสร้างศาลไม้รูปทรงธรรมดา และต่อมาในปี พ.ศ.2524 ทางจังหวัดจันทุบรีได้ก่อนสร้างศาลฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยแบบจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกา และมีปรางค์ที่ด้านบน นอกจากนั้นบริเวณใกล้ ๆ กับศาลหลักเมือง ยังได้สร้างศาลขนาดเล็ก ที่สวยงามในแบบสถาปัตยกรรมจีนขึ้นอีกด้วย ส่งให้ศาลหลักเมืองดูสง่างามเพิ่มขึ้นไปอีก

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ที่ปรากฏลึกบนแผ่นหินใหญ่ อยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏที่ความสูง 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าใครได้มานมัสการแล้วก็เปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งใจปรารถนา

การเดินทางไปต้องนั่งรถขึ้นเขาและเดินเท้าต่อสู่ยอดเขาอีกราว 3 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ผูกกับตำนานทาพระพุทธศาสนาทั้งศิลาเจดีย์, หินรูปบาตรคว่ำ, ถ้ำฤาษี, หินรูปร่างคล้ายเต่า และช้างขนาดยักษ์ ท่ามกลางธรรมชาติอัมร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามกว้างไกลของจังหวัดจันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

อยู่ในบริเวณของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกรมประมงได้จัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงจัดแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล ทั้งปลาสวยงาม, ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก โดยมีวิทยาการนำบรรยายความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชม

หน่วยสาธิต การเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในอ่าวคุ้งกระเบน

อยู่ในบริเวณของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลหายาก เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งการเลี้ยงปลาในกระชัง, เลี้ยงหอยนางรม, ธนาคารปูม้า ๆลๆ ตลอดจนมีพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ ปลาฉลามเสือดาว, ปลาหมอทะเล, ปลาฉลามหัวบาตร, เต่าตนุ, เต่ากระ, ปลากะพงขาว และปลาเก๋า

สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

อยู่ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมากจากพระราชดำริ  สร้างขึ้นด้วยไม้ตะเคียนทอง  มีระยะทางยาว 1,600 เมตร  ทอดผ่านป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายชนิด  บนพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่

ลานหินสีชมพู

ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน  โดยในช่วงเวลาน้ำลงตอนกลางวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน  จะมองเห็นหินสีชมพูอมม่วง-สีน้ำตาลแดง  ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติ  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเมื่อถึงจุดยืนที่ลาดหินสีชมพูแล้วมองไปทางทิศตะวันออกจะสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆในทะเลได้อย่างสวยงามกว้างไกล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่  มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี  สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254  บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี  มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิค  ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาส  เป็นภาพนักบุญองค์ต่างๆ  ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วัดมังกรบุปผาราม

วัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย  เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  ที่กรุงเทพฯ สร้างเมื่อ พ.ศ.2520  เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีนภาคใต้ ด้านหน้าเป็นวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาลประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิ์สัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่  ขณะที่ด้านในวัดมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานสามพระองค์

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม  มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย ไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด  มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิด โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” นอกจากนี้ยังมีอลงกรณ์เจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลง เมื่อ พ.ศ.2419  โดยรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เสด็จเมื่อ พ.ศ.2417 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก และยังมีปิรามิดพระนางเรือล่ม เป็นสถูปสร้างด้วยหินแกรนิต เมื่อ พ.ศ.2424  เพื่อเป็นที่ระลึกของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทาฯ หลังจากที่พระนางเสด็จทิวงคต

โอเอซิส ซีเวิลด์

เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมา และจัดการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั้นก็คือ โลมาปากขวด (โลมาสีชมพู) และโลมาหัวบาตร (โลมาอิระวดี)  และยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาได้อย่างใกล้ชิด

คุกขี้ไก่

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436  เมื่อครั้งฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี  ในกรณีพิพาทกันด้วยดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  โดยฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่ขึ้น  เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้าน  มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร

สะพานตากสินมหาราช

เป็นสะพานที่ทอดข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมต่อระหว่างตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ และตำบลบางกระไชย ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก ระยะทาง 1,060 เมตร  ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม  สามารถมองเห็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งปากแม่น้ำจันทบุรี เป็นจุดชมวิวและจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากแห่งหนึ่งของจันทบุรี  รวมถึงยังเป็นแหล่งตกปลาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

จุดชมวิวเนินนางพญา

เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน, อ่าวคุ้งกระเบน และหาดแหลมเสด็จ  ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงบริเวณปากอ่าว

วัดเขาสุกิม

เป็นวัดที่ได้รับแรงศรัทธาจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากการพัฒนาโดย หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย  ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา รวมถึงเป็นแหล่งของศาสนสถาน, ศาสนสมบัติ และศาสนวัตถุอันล้ำค่า  มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศและมีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิมเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ  ทั้งพระพุทธรูปและเครื่องใช้โบราณมากมาย

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนเก่าแก่ที่ติดริมน้ำจันทบุรี  ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังคงร่องรอยของวิถีชีวิตในอดีตกว่า 300 ปี  ซึ่งที่นี้เคยเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5  ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดคลาสสิคที่ผสมผสานระหว่างสายน้ำ, อาคารบ้านเรือนโบราณ, ศิลปวัฒนธรรม, วิถีชีวิตริมน้ำ, สิ้นค้าพื้นเมือง และอาหารอร่อยมากมาย